LEARNING THROUGH EXPERIENCE

Česko-anglická Montessori základní škola a mateřská škola IDEA s.r.o.

U Továrny 1
Zdiby
25066

Tel: 777 727 199
montessori-skolka-zdiby@seznam.cz

Přejete si... ?

Aby Vaše dítě mělo možnost se rozvíjet vlastním tempem, mělo spoustu možností jak se realizovat? 

Aby bylo v kolektivu, kde se respektují žáci i dospělí?

Aby mělo kamarády, kteří pomohou, když Vaše dítě nebude něco vědět? 

Aby Vaše dítě vyrůstalo v prostředí, kde chyba je nástroj k dalšímu učení a poznávání? 

 

Přejete si školu ... ?

Kde není potřeba známek, protože si myslíme, že nepotřebujeme jedničky, abychom měli motivaci k učení?

Kde neexistuje zvonění, které by rušilo děti v bádání a učení?

Kde existuje volnost, ale také pevný řád a pravidla?

Kde se děti nenudí?

Kde se Vaše dítě těší do školy za kamarády, učiteli a na kroužky?

Kde se učí matematika, tělocvik, přírodopis a další předměty také v angličtině?

Kde učitele baví učit?

...tak jste tu správně!

 

Naši partneři:

Děkujeme firmě Mimee za dary, které nám dává pro potěšení a výuku dětí.

https://www.mamiee.cz/

 

1. informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pátek 30.11. 2018 od 16 do 18 h. 

Prosíme o rezervaci místa na mail: zs.idea.zdiby@gmail.com

 

Na školní  rok 2018/2019 přijímáme žáky do 1. - 4. ročníku ZŠ.

Přestup do naší školy do vyšších ročníků je možný kdykoliv v průběhu roku do naplnění kapacity školy.

 

Stále se k nám můžete  přidat !

 
Vybavené montessori učebny, 2 učitelé ve třídě, zahraniční lektor na výuku angličtiny, výlety, koně, flétna, plavání, keramika, zábava a učení  :-) 
 

Co je našim cílem?

Vytváříme podnětné a přitom pohodové prostředí pro děti, aby se do školy těšily každý den a užívaly si vzdělávání a poznávání bez zbytečného tlaku, stresu a známkování. Díky připravenému prostředí a vyškoleným pedagogům mohou děti poznávat a učit se to, co právě potřebují. Děti nejsou limitovány uměle vytvořenými učebními hodinami, a tak se mohou naučit mnohem více (do větší hloubky). Zároveň dodržujeme RVP (Rámcově vzdělávací program pro ZŠ), aby děti splnily zákonem dané učivo.

Ve výuce angličtiny používáme Montessori metodu a metodu Jolly Phonics. Děti se naučí číst a psát anglicky za 4-5 měsíců.

 

Česko-anglická Montessori základní škola 

školné 70 000 kč / rok,  možno v měsíčních platbách 7000 Kč
odpolední družina 1000 Kč/ měsíc
 

 

2. a každý další sourozenec získává slevu 10% na nižší školné (slevy se nesčítají). Sleva je uplatnitelná také na děti ve školce IDEA.

 

Odpolední kroužky:  keramika, angličtina, plavání viz: kroužky

Montessori školáci

Chcete vidět, jak to vypadá v Montessori škole? Můžete se podívat na video od společnosti Neinhus.